Met het bouwteam zijn we hard aan het werk om het ontwerp te maken zodat we de vergunning aanvraag kunnen starten.

Er is half oktober een eerste inventariserend overleg geweest met de RC (Rijksmonumenten Commissie) en de Gemeentelijke Monumenten Commissie, om te bepalen met welke aspecten we zeker rekening moeten houden. Tevens is hierbij besproken te streven naar een goede balans tussen duurzaamheid, energiebesparing/ energie opwekking en monumentaal karakter.

Tevens zijn we in voorbereiding om de asbestsanering uit te laten voeren. De asbestinventarisatie wordt daarvoor op korte termijn geactualiseerd.

 


© Margje Penning en Paddy Noë